ما خواستیم، نشد

دلمان می خواست بیاییم، مدتی بود که گه گاهی، دلمان می رفت آن طرف ها...

نمی دانیم چطور شد، خودت می آمدی، یا ما می آوردیمت...

امید داشتیم، امسال با اردوی ورودی ها بیایم.

به بهانه ی اردوی ورودی ها بیاییم، شده صبح تا شب، برای آنها کار کنیم، شده نتوانیم بیاییم زیارت، اما فقط باشیم...

نشد...

ما خواستیم، نشد...

شاید کم خواستیم، شاید بی موقع خواستیم، ولی خواستیم...

برای تو که شاه و گدا فرقی نمی کند...

تو خودت شاهی، پادشاهی می کنی

می دانم که می دانی... 

 

***السلام علیک یا علی بی موسی الرضا...***


/ 0 نظر / 17 بازدید