آهنگای توی تاکسی ای

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته

بزن تار و بزن تار

بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار

بزن تار و بزن تار

برای کوچه غمگینم،

برای خونه غمگینم،

برای تو،

برای من،

برای هر کی مثل ما داره میخونه غمگینم

بزن تار ای همیشه با من و از من قدیمی تر

واسه اونکه تو کار عاشقی میمونه غمگینم 

 

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته

بزن تار و بزن تار

بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار

بزن تار و بزن تار

به راه عاشقی مردن

به خنجر دل سپر کردن

واسه هر کی که آسون نیست

برای جاودان بودن

واسه عاشق دیگه راهی

به جز دل کندن از جون نیست

بزن تا بخونم همینو بتونم

برای کوچه غمگینم،

برای خونه غمگینم،

برای تو،

برای من،

برای هر کی مثل ما داره میخونه غمگینم

بزن تار ای همیشه با من و از من قدیمی تر

واسه اونکه تو کار عاشقی میمونه غمگینم

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته

بزن تار و بزن تار

بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار

بزن تار و بزن تار


♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ 

قشنگه با صدای هایده 
لبخند

/ 0 نظر / 29 بازدید