میوتیسم

می خوای یه سری چیزا را بنویسی، نمی شه!

می خوای یه سری آدم را شستشو بدی بندازی روی بند، نمی شه!

می خوای یه چیزایی خیلی خاص را شفاف سازی کنی، نمیشه!

می خوای حرفای دلت را به آدما بزنی، نمی شه!

می خوای خودتو تخلیه ذهنی هیجانی عاطفی احساسی روحی روانی کنی، نمی شه!

می خوای یک عاقلی/ نا عاقلی بیاد بخونه نظر بده ببینی اصن درست فکر می کنی یا نه، نمی شه!(چه بسا غیر عقلا گاهی یک چیزهایی می گویند آدم حظ می کند!)

می خوای معزلات اجتماعی را به چالش بشی، نمی شه!

می خوای حرف سیاسی بزنی، نمی شه!

می خوای حرفای مختص جنس خودت بزنی، نمی شه!

د آخه بابا اصن کیفش به همینه که آشناها بیان بخونن بهت بازخورد بدن! نمی شه!

نمی شه! نمی شه! نمی شه!

د نباشین این طوریا دیگه! نه؟! خسته نشدین؟ هی اینو نگو، اونو نگو، این فکرو می کنن، اون فکرو می کنن...خنثی

می خوای اصلا حرف نزنیم؟ بشینیم همو نگاه کنیم؟ آره این طوری خیلی بهتره...

/ 3 نظر / 8 بازدید
mar

shoma beguu azizam, beguuuu

افروز

عزیزم! نه به نظر من همین طوری خوبه! هر چی می خوای بگی بگو! کسایی که می خوان هر فکری بکنن، تو هم که چیزی نگی، باز همون فکرو می کنن!

نیکو

تا وقتی انقدر گاردتون بالاست همینه! یه خط ما رو نتونستین تحمل کنین باور کنین هیچ خبری نیست، اینطور نیست که ملت له له بزنن برای افکار یک نفر از 75 میلیون نفر! این به خاطر اینه که شاید احساس می کنین در مرکز توجه هستین، احساس می کنین هر لحظه دارین توسط افراد مونیتور میشین! اینطور نیست، نرین تو فضای خودسانسوری! آدما خودواقعیشون دلنشین تره ، چون به خود واقعی بقیه آدما نزدیک تره! عنوان رو به میولیسم تغییر بدین به نظرم[چشمک]