کادو

+ گردنبندو علیرضا برات خریده؟ :)

- آره, معلومه نه؟! سلیقه اش مثه پیرزناى پنجاه ساله اس!

+ :دى یه وخ نرى بهش بگى سلیقه ات مثه پیرزناى پنجاه ساله اسا! مى خوره توى ذوقش دیگه چیزى نمى خره.

- نه بابا نمى گم, ولى این دفه گفتم فعلا واسه تولدم چیزى نخره. آخه مثلا میره کلى پول حروم مى کنه یه عطر گرون مى خره من دوست ندارم. 

+ باید قبلش هى به طور نامحسوس بگى چى دوست دارى هى راجع بهش صحبت کنى یا به دور و بریات بگى که بهش بگن. 

 

# آخى گوگولیا

# سلامتى کادو بخرا

# عجب چیز خوبیه این مشورت با جماعت نسوان

/ 0 نظر / 27 بازدید