ماه غریبستان

من این شعرو خیلیییییی دوست دارم. همچنین آهنگش را. ملودیش هم کاملا متناسب و حس برانگیزه.

سلام بر ماه غریبستان، علــــــــــــــی

***---***

دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا

دیده بگشا بر عدم ای مستی هستی فزا

دیده بگشا ای پس از سو القضا حسن القضا

دیده بگشا از کرم ، رنجور دردستان علی

بحر مروارید غم ، گنجور مردستان علی

دیده بگشا، رنج انسان بین و سیل اشک و آه 

کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه

تیر و ترکش ، خون و آتش، خشم سرکش ، بیم چاه

دیده بگشا بر ستم در این فریبستان ، علی

شمع شبهای دژم، ماه غریبستان، علی

دیده بگشا، نقش انسان ماند با جامی تهی

سوخت لاله، مرد لیلی، خشک شد سرو سهی

زآگهیمان جهل ماند و جهل ماند از آگهی

دیده بگشا ای صنم ، ای ساقی مستان ، علی

تیره شد از بیش و کم آیینه هستان ، علی

شعر از علی معلم 

---

بشنوید با صدای محمد اصفهانی

یعنی در واقع می تونید بخرید و گوش کنید، دویست تا تک تومنی ناقابل :)

/ 0 نظر / 30 بازدید