خواب حماقت*

******

صدای اذان می آید، از جا می پرد، تمام چراغ های خانه خاموش است، اما صدای اذان برایش آشناست، خوشحال می شود که یک روز هم برای نماز صبح با صدای اذان بیدار شده...از درون تخت ولی به آسمان نگاه می کند، آسمان کمی روشن است، هنوز در خواب و بیداری با خودش فکر می کند اذان صبح را که می گویند هوا که روشن نیست که...

اما این نوع بیدار شدن را خیلی دوست دارد، بیدار شدن با آرامش و کاملا طبیعی...

طبیعی یعنی نه با زنگ گوشی، نه از هول کلاس و درس. 

بدون این که چراغ ها را روشن کند، وضو می گیرد و در همان نور کم نماز می خواند، بعد از هر نماز مدتی می نشیند به آرامش شب توجه می کند. جیرجیرک حیاط هنوز می خواند و گاه گاهی هم کلاغی قار قار می کند. از دور صدای زندگی می آید، صدای بچه های محله که دارند - رابط - بازی می کنند، محله همیشه پر بوده از خنده ی این بچه ها، محله ای که روزگاری خودش هم چون فلفلی بود در آن قهرمان رابط بود...

******

با خودش فکر می کند "این" است آن زندگی که باید می داشت یا "آن" بود زندگی ای که داشت...

------

*خواب حماقت: خوابیدن  طرف عصر و نزدیکی های مغرب که سبب حماقت می شود.

خواب های دیگری هم هستند از جمله خواب لعنت، خواب کسالت، خواب نعمت، خواب شقاوت و ...

/ 4 نظر / 10 بازدید
سعیده :)

آخ گفتی... [با خودش فکر می کند "این" است آن زندگی که باید می داشت یا "آن" بود زندگی ای که داشت...] و چقد دلم تنگه واسه بدون ساعت کوک کردن خوابیدن! :) هم ساده بود و هم صمیمی :) :-*

من

به نظر من هدف ادم که مشخص باشه، اون میشه زندگی. توی آرامش بهتر میشه هدفو مشخص کنه آدم ولی بعضی موقع ها هم آرامش آدمو توی خلسه میبره. اینم خوب نیس

نازنین

شد باز در رحمت خالق به روي خلق چون ماه مبارک ز افق گشت هويدا مژده که شد ماه مبارک پديد پیشاپیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو بهت تبریک میگم.[قلب][قلب][لبخند]

بهاره

سعیده جان مبارک وبلاگت باشه :-*