جهر به سؤ

لا یحب الله الجهرَ بِالسو من القول الّا مَن ظُلم...

خدا دوست نمی دارد که کسی با گفتار زشت ، به عیب خلق صدا بلندکند، مگر آنکس که ظلمی به او رسیده...

هست، می بیند، بگو، دوست دارد این صدای بلند را....

/ 0 نظر / 8 بازدید