توکل

|

از ناحیه فرعونیان

|

بر او ترسیدی، بیندازش در دریا

|

و از تلف شدنش

|

نترس و

|

از دوریش

|

 محزون مشو که ما او را به تو برمی گردانیم و از رسولان قرارش می دهیم.

 

--- ******---

همین یک آیه کافی است، برای تو، تا زندگی ات را به او بسپاری و بروی ...

نه ترسیدنی ها آنقدر خوفناکند، نه رویاهای شیرین و دور و دراز آن قدر دلنشین ...

/ 0 نظر / 8 بازدید