دنیا گرفتار است

دنیا گرفتار است

دنیا گرفتار است

و ما شبها چای می نوشیم

به اخبار کشت و کشتار گوش می دهیم

زخم های دنیا را می بینیم

اما

- همچنان –

تنها از عشق

و تنها از عشق می ترسیم...
رویا شاه حسین زاده

/ 0 نظر / 29 بازدید