تولدی دیگر

از همون روز اول هم که اومد توی دنیا، مامانش که چشماشو باز کرد و داشت بهش نگاه می کرد، مستانه داشت این طرف و اون طرف چشماشو می چرخوند. به زور باید می خوابوندنش. دیگه خودتون بخونید حدیث مفصلنیشخند

شبکه اصفهان برنامه هشت بهشت، حسن اکلیلی را آورده بود با خانواده. وسطش هم هی آهنگای جینگیلی مستون و شاد و شنگول می ذاشت. رفته بود توی یه گل فروشی، داشتن برای یک ماشین عروس گل می زدند. یک آقایی هم اومده بود برای خانمش دسته گل می خرید، چون کدورت بینشون پیش اومده بودلبخند. گل فروشی هم خوب شغلیه ها، محل کار آدم پر از رایحه های خوبه، آدم ها میان برای کارهای خوب و شاد کردن مردم گل می خرن...

توی همین برنامه هه هم همه مردم شاد بودن، خوشحال، همه هم از دممممم اصفهانی غلیظ حرف می زدن. قشنگ جیگرم حال اومد اینقدر فضا خودمونی بودنیشخند. انقده خوشم میاد همشون اصفهانی حرف می زنن! با همون حال طبیعی خودشون! تازه گل فروشه یه چیز خنده دار گفت که همه پکیدیم از خنده.گفت  دیگه ما مردای بیچاره باید هی بریم کار کنیم خانما خرج کنن، با یه لهجه اصفهانی خنده دار....  

یه خبر جالب هم این که یک قاچاقچی را اعدام کردن، ولی توی سردخونه باز علایم حیاتی در اون دیده شده و زنده شده. از نو متولد شده. به خاطر عید حکمش را تخفیف دادن. اگر چه اگر عید هم نبود باید چنین کاری را می کردنلبخند.

دعا می کنم به حق این عید قشنگ همیشه آدم خوش بینی باشم به همه چیز. شما هم همین طور. بدبینی خیلی بده، خیلی. بدجوری همه چیو خراب می کنه...

اینم یه آهنگ عیدی من به شما

آهنگ غرقه بحر گنهم یا علی

عیدتون مبارکلبخند

-----------

غرقه بحر گنهم یا علی
رو سیهم روسیهم یا علی
من ز ازل تا ابد زان دو چشم
منتظر یک نگهم یا علی
 
روشن و گرم از نظر لطف توست
شام گهم صبح گهم یا علی
من ز ازل تا ابد زان دو چشم
منتظر یک نگهم یا علی
تیغ تو را بوسه دهم پا نکشم سر بنهم، تیغ تو را بوسه دهم وز هلاک پا نکشم سر بنهم یا علی
تاج سرم خاک سر کوی توست
پادشهم پادشهم یا علی
نام تو نقش است چو بر روی من
شیفته ی روی مهم یا علی
بسته دردم به حریم حرم
راه بده تا برهم یا علی

/ 0 نظر / 10 بازدید