خرابى پرشین بلاگ

پرشین بلاگ متاسفانه نزدیک یک ماه بود که خراب بود. واقعا ببخشید, هر بارى اومدم بنویسم نمى شد, چقدر فرصت نوشتن از دست رفت, نه که نوشتن حس مى خواد و این حس هر وقت که آدم بخواد و اراده کنه نمى یاد. مى دونم خیلى سر زدین و خیلى اومدین کامنت بذارین و نشده. گفتم بیام اینا رو بگم تا دوباره یه وقت خراب نشده! البته پرشین بلاگ ازمون پوزش خواسته و گفته ازین به بعد بهترم میشه.

به زودى مى نویسم??

/ 1 نظر / 104 بازدید
وحید53

نوشته هایت برای دیدن ست